Ønsker du at blive soroptimist?

Du er velkommen til at besøge vores klub, og du er også velkommen til at blive medlem. Kontakt klubpræsident Charlotte Just (mail)

Som soroptimist får du et bredt netværk til andre kvinder – både professionelt og socialt.
Mellem soroptimister skabes livsvarige venskaber på tværs af erhverv, race og nationalitet.

De fleste klubber i Danmark mødes en gang om måneden med undtagelse af juli og august, hvor der holdes sommerferie. I SI Skive har vi dog også møde i august.
Klubmøderne indeholder nogle faste punkter og foredrag, virksomhedsbesøg eller evt. tilrettelæggelse af events, humanitært arbejde, mv.
Mødeindholdet bestemmes af den enkelte klub og varierer derfor meget fra klub til klub.

Som soroptimist er du velkommen til at deltage i andre klubbers møder og i klubmøder i udlandet.

Medlemskab kan opnås efter deltagelse i et antal klubmøder samt et introduktionsmøde, hvor man får indblik i Soroptimist International som organisation, i SI Skive som Klub og i de muligheder og forpligtelser, der er som medlem.
Målet er at medlemmerne repræsenterer så mange forskellige erhvervsgrene som muligt. Det giver en aktiv, varieret og levedygtig klub.

Der betales et årligt kontingent, der er sammensat på denne måde:
Kontingent til Danmarksunionen 745 kr. pr år
(det samme for alle danske klubber).
Klubkontingent i SI Skive 555 kr. pr. år
(bestemmes af den enkelte klub)

  1. Jeg har et mødested med kvinder i alle aldre og professioner
  2. Jeg får gennem møder og arrangementer nye oplevelser, som giver mig inspiration i min dagligdag
  3. Jeg får et netværk med selvtænkende, selvstændige og handlekraftige kvinder, som jeg kan bruge og som kan bruge mig.
  4. Jeg får venner
  5. Jeg får styrket min selvtillid
  6. Jeg har kontakt med ligesindede kvinder over hele verden
  7. Jeg har ret til at deltage i interessante møder i min egen klub, i naboklubber, i regionen, på landsplan, på føderationsplan og på verdensplan og får dermed udvidet min horisont
  8. Jeg får brugt mine organisatoriske evner ved at melde mig til bestyrelsesarbejde på alle niveauer
  9. Jeg kan være med til at skabe og udføre aktiviteter til glæde og gavn for min næste og mig selv
  10. Jeg vil også, når jeg bliver gammel, have et indhold i mit liv

Derfor er jeg glad for at være soroptimist. Jeg kan da ikke være andet bekendt – vel?