Traditionelle jordemødre hold III & IV og Sundhedsagenter hold II & III – afsluttet marts 2023

Alternativ undervisning viste sig
endnu en gang at være en succes

Uddannelse af traditionelle jordemødre og sundhedsagenter er værdifuld i Angola. Det er ikke alene kvinderne, der nyder godt af denne uddannelse gennem deres meningsfulde arbejde. I alle de små og store lokalsamfund, hvor de udfører arbejdet, ses en betydelig forbedring af den almene sundhed og hverdags miljøet.

Metode og logistik
Det blev igen bekræftet, at undervisning i lokalsamfundet er væsentligt for, at 100 % af eleverne gennemfører studiet. Lærerstaben er begejstrede for, at det kan lade sig gøre at tage undervisningsforløbet fra skolebygningen i byen til et ydmygt lokale på landet. I dette forløb blev to hold á 25 elever undervist på to forskellige lokationer, en i Ganda kommune, hvor vi har gennemført lignende forløb, og en i Benguela kommune, der er et helt nyt område.

Hver klasse har otte lærere, der dækker hvert sit fagområde, og denne gang var der derfor en del undervisere, der skulle prøve metoden for første gang. Alle er meget begejstrede, og de er klar til at flytte undervisningen endnu længere ud i landet. Behovet er næsten uendeligt, og der er lang vej før det yderste lokalsamfund i landet bliver dækket. Det tager på denne måde seks måneder at blive uddannet til Traditionel Jordemoder og Sundhedsagent.

En af eleverne i Praktik

De lokale sundhedsmyndigheder sørger for egnede lokaler, transport, indkvartering og forplejning af lærerstaben, mens Soroptimist International Danmarks indsats dækker lærerlønninger, undervisningsmateriale og kontorudgifter, herunder internet mm. Vores samarbejdspartner, den lokale NGO Mamas Optimistas de Angola (MOA) er ansvarlig for at finde egnede elever i samarbejde med Sundhedsskolen, og de varetager i det hele taget logistikken lokalt. Der var enkelte elever på disse to hold, der boede så langt væk fra undervisningsstedet, at måtte indkvarteres, og det plus forplejning sørgede MOA også for.

Eleverne
På hvert hold med hver 25 elever var der indsat to hhv. tre hjælpere, som kunne bistå med praktiske opgaver, men disse fem kvinder viste sig at være lige så egnede til uddannelsen, som de 50 elever. De fulgte alle timer, og sundhedsmyndighederne besluttede, at var blevet så dygtige, at de kunne modtage et eksamensbevis på lige fod med de oprindelig indforskrevede elever.

Traditionel jordemoder eller fødselshjælpere har i århundreder spillet en integreret rolle i forbindelse med fødsler verden over. I Afrika som i flere andre lande udgør de traditionelle jordmødre stadig en væsentlig del af sundhedsvæsenet i de små lokale samfund.
I modsætning til tidligere tider, hvor en fødselshjælper blot kunne være en ældre kvinde, der selv havde født et antal børn, er det i dag en regulær uddannelse, hvor almen sundhed, anatomi, etik, prævention og børns trivsel mm. indgår.

Sundhedsagent – Community Health Agent er en uddannelse, der ikke kan sammenlignes med noget., vi kender i Danmark. Angola har taget ideen fra Brasilien, et sammenligneligt sanfund, både hvad angår tyndt befolkede områder og ringe infrastruktur, men ikke mindst sproget, der er portugisisk. En uddannet Sundhedsagent

  • støtter lokalsamfundet for at forbedre livskvaliteten for alle dets indbyggere
  • er professionelt ansvarlig for at gennemføre sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter for beboerne i et bestemt område
  • udfører rutinemæssige hjemmebesøg i sit geografiske operationsområde
  • overvåger sundhedstilstanden for gravide kvinder, spædbørn, ældre, børn og unge
  • bekæmper spredningen af smittebærende insekter
  • sikrer menneskers og miljøets sundhed
  • har beføjelse til at tilkalde folk med ekspertice på diverse områder, fx miljø
  • har beføjelse til at sende en patient til sygehuset efter behov

Økonomi og afsluttende rapport  vil foreligge, når de er færdiggjort, ligesom der også vil komme yderligere billedmateriale.
Et foreløbigt skøn er, at projektet er blevet gennmført for 2.365 kr. pr elev for 6 måneders uddannelse.