Angola Projekter

SIDSTE NYT: 

Ultimo marts 2023 var der translokationsfester efter seks måneders undervisning af to klasser med i alt 55 Traditionelle Jordemødre og Sundhedsagenter i hhv. Benguela og Ganda. 

Læs mere

Kursusstart i Benguela

Næste projekt

Der skal skaffes midler til køb af Mini-kit til de netop uddannede Traditionelle jordemødre.

Vil du hjælpe?

Danmarksunionens konto for Angolaprojekter: Reg. nr. 2600 – konto nr. 6445891434

RENT VAND
SUNDHEDSUDDANNELSER
MÅLRETTET UDDANNELSE
PRAKTISK UDDANNELSE
MALARIA BEKÆMPELSE
DIVERSE INFORMATION

Følg ovenstående links for at læse alt om de projekter, som Soroptimist International’s danske klubber har gennemført i Angola med stor succes fra 2008 til dags dato. Alle projekterne har fokus på kvinder og dermed hjælpes hele familier samt større og mindre lokale samfund.

Læs beskrivelse af de forskellige projekters forberedelse, gennemførelse, økonomi, problemløsninger, resultater og meget mere.
I maj 2021 overgik projekterne fra klubprojekter til Unionsprojekter.

I Danmark er et Angolaudvalg tovholder på vegne af Danmarksunionen. I udvalget sidder to medlemmer fra hver af de klubber, der oprindelig startede projektrækken, men alle der har lyst til at bidrage med planlægning, projektbeskrivelser, prisberegninger, public relation mm. er meget velkomne til at deltage.
Henvendelse pr mail til udvalgsformand Inger Hansen eller webmaster Birthe Sonne

I Angola samarbejder vi med en angolansk NGO, Mamas Optimistas de Angola og med de lokale myndigheder.

Hvis man har lyst til at bidrage med et større eller mindre beløb, kan det overføres til Danmarksunionens konto: 
Reg. nr. 2600 – konto nr. 6445891434 – gerne med kontaktoplysning på afsender.