Tukae

Donation 2014

Tukae er et udviklingsprojekt i de østlige Usambara bjerge i Tanzania.
Tukae betyder “at være sammen”  på det lokale sprog Kisamba.

Hovedformålet er at bekæmpe følgerne af den udbredte fattigdom på egnen ved at støtte lokalbefolkningen gennem samarbejde om lokaldefinerede opgaver og behov i 4 overordnede områder: Sundhed, uddannelse, miljø og ikke mindst jobskabende aktiviteter, som fungerer som motor for de øvrige.

Vi blev i klubben opmærksom på projektet, efter at et af vores medlemmer havde besøgt stedet. Hun fortalte bl.a. om et af de jobskabende aktiviteter:

Amani Women’s Craft Workshop er en socialøkonomisk virksomhed, der begyndte med, at frivillige og lokale arbejdere byggede et kvindeværksted. Formålet var at etablere en kommerciel bæredygtig, selvfinansierende og selvstyrende virksomhed, der kunne producere en række håndværksmæssige gode og attraktive produkter og som dermed giver arbejde til ufaglærte unge kvinder i området.

I det østlige Usamabara er der få jobmuligheder og konsekvensen er at kvinderne ofte kun har valget mellem at forlade området og flytte til en af de store byer i Tanzania for at få arbejde, eller blive boende hjemme som hushjælp, indtil de bliver gift.

Den daglige ledelse står kvinderne selv for med støtte fra Tukae til udvikling af produkter, uddannelse indenfor administration, økonomi og salg. Udover en fast indkomst giver værkstedet også kvinderne mulighed at uddannet sig til at være faglige dygtige syersker og lære at administrere deres virksomhed, både økonomisk og praktisk.

Siden 2007 har Amani Women’s Craft Workshop selv dækket udgifterne til lønninger og frokost og kvindeværkstedet betaler i stigende grad også selv de faste driftsomkostninger.
Værkstedet laver i øjeblikket en række forskellige tekstil produkter som bliver solgt både i Tanzania og Europa. Som udgangspunkt er der fokuseret på det lokale turistmarked som mangler gode produkter produceret og forarbejdet i Tanzania. Det tager ca. 6 – 12 måneder at blive udlært, lederen og den assisterende leder af værkstedet står nu selv for oplæringen af nye elever.

Donation: 2.500 kr.

Se tillige under:
Soroptimist Fokusmål og
FN 2030 mål nr. 1, 5 og 8