Midtjyllands Krisecenter

Foredrag 2022

På et klubmøde havde vi besøg af Forstander ved Midtjyllands Krisecenter og forsorgshjem i Rødkærsbro Mette Bak Olesen, som fortalte om krisecentret.

Oftest henvender kvinderne sig selv. Hvis der er børn med, sker der hurtigst en underretning til kommunen, hvorefter der etableres et formelt samarbejde.

Fakta:

  • 70.000 kvinder er hvert år udsat for psykisk vold fra deres partner
  • 38.000 kvinder er udsat for fysisk vold
  • 30.000 børn er hvert år vidne til vold i hjemmet
  • 2.200 kvinder indskrives årligt på landets krisecentre
  • 2.000 børn er med deres mor på krisecenter
  • Antal kvindekrisecentre i DK: 80 kommunale og private. Pladser ca. 800
  • Hver kvinde opholder sig i gennemsnit tre måneder på krisecenter
  • Selvhenvenderprincip – frivilligt ophold

Børnene får den undervisning, krisecentret kan tilbyde, både vha. frivillige og en ansat børneaktivitetsmedarbejder. Corona har gjort, at fysisk undervisning har kunnet undgås, så online undervisning har været fint. Børnene vil gerne tilbage til deres kammerater, men ikke tilbage til deres voldelige far. Kvindens første kontakt sker oftest over telefonen, og kvinden installeres ofte et andet fysisk sted end i nærheden af hendes bopæl.

Donation: 17.000 kr.

Forstander Mette Bak Olesen flankeret af Inger Nielsen og Mette Trærup, begge SI Skive

Se tillige under:
Soroptimist Fokusmål og
FN 2030 mål nr. 3 og 5

Voldsformer:

Fysisk vold
Psykisk vold
Digital vold
Seksuel vold og voldtægt
Stalking
Materiel vold
Økonomisk vold
Æresrelateret vold
Reproduktiv vold (i forb. med graviditet)

 Vejen til et selvstændigt liv uden vold sker i følge
Krisecenter Midtjylland ved:
Trygge rammer, ro og overblik
Opholdsplan
Trivselssamtaler
Aktiviteter
Dagsstruktur
Rengøring
Deltagelse i møder
Råd og vejledning
Observationer
Nybagte boller
Fælles aftensmad, Wellness og hygge