Menighedshjælpen Skive Sogn

Vi har flere gange indsamlet og doneret til Skive Sogns Menighedshjælp, dels som julehjælp i forbindelse med vores koncert i Egeris Kirke, dels som hjælp til sommerferie for enlige mødre med små børn.

I forbindelse med julemarkedet 2021 blev en del af det indsamlede beløb øremærket Kirkens ferielejr.

På billedet ses fra venstre Inger Nielsen og Mette Trærup, begge fra SI Skive − og Birgit Ramsgaard og Lisa Bertelsen fra Menighedsrådet Skive Sogn.

Se tillige under: Soroptimist Fokusmål og FN 2030 mål nr. 3

Donation: 17.000 kr.