La Vida

La Vida er et tilbud til familier med kræftsyge børn om et rekreationsophold for hele familien. Når et barn får kræft, bliver familielivet sat under pres, og sygdom, indlæggelser og bekymringer udfordrer hverdagen for både det syge barn, forældre og søskende.

Med La Vida kan det kræftsyge barn tage af sted til Mallorca sammen med sine forældre og eventuelt søskende, så hele familien kan få et pusterum og være sammen om gode oplevelser, der giver ny energi. La Vida er forbeholdt familier med et kræftsygt barn, som ellers ikke ville kunne rejse på ferie.

Et ophold i trygge rammer

Målet med La Vida er at give familierne mulighed for at være sammen og få positive oplevelser både som familie og sammen med andre familier med kræftsyge børn. Fællesskabet mellem de syge børn, søskende og forældre giver opholdet unikke rammer, og der bliver skabt venskaber, der ofte varer længe efter La Vida.

Udvælgelsen af familier sker i tæt samarbejde med landets børnekræftafdelinger. Det er lægerne, der sikrer, dels at barnet er rask nok til at komme på ferie, dels at tilbuddet tilfalder de familier, som ellers ikke ville have mulighed for at komme ud at rejse og få et tiltrængt pusterum.

En læge besøger 6 ud af ugens 7 dage hotellet, hvor La Vida-familierne bor, så familierne kan konsultere lægen ved behov.

En medarbejder fra Børnecancerfonden rejser med familierne til Mallorca og er til rådighed for familierne i det omfang, de har brug for det. Det vil være muligt at deltage i udflugter arrangeret af Børnecancerfonden, og der er fællesmiddage. Derudover er det helt op til familierne at nyde opholdet, som de har brug for.

Donation: 1.000 kr.

Olga er en lille broche, der bliver solgt til fordel for støtte til kræftsyge børn

Se tillige under:
Soroptimist Fokusmål