International Kvindedag

Kvindernes internationale kampdag eller den internationale kvindedag markeres den 8. marts hvert år for at sætte fokus på kvinders stilling i verden.

Ideen om Kvindernes internationale kampdag blev fremsat af Clara Zetkin på et stort kvindemøde arrangeret af Socialistisk internationale i København den 26. og 27. august 1910. Kongressen blev afholdt i Folkets Hus på Jagtvej 69 på Nørrebro.

Den internationale kvindedag blev første gang fejret i 1911 – i Østrig, Danmark, Tyskland og Schweiz – selvom det tog indtil 1975, som var blevet udråbt til “det internationale kvindeår”, før det blev anerkendt af FN. Siden da er det blevet fejret hvert år med fokus på et andet tema hvert år.

I 2022 var årets tema ” Ligestilling i dag for en bæredygtig morgendag”

I visse lande er det en national helligdag. I Kina markeres dagen ved at kvinder har en halv fridag.

I Burkina Faso blev det for nogle år siden blev besluttet, at kvinder hvert år på denne dag skulle have en ny kjole. Der bliver vævet stof med årstal på, så det er synligt, at manden har foræret sin kone en ny kjole.

At fejre dagen med blomster er blevet meget almindeligt. Internationale kvindedagsblomster er de smukke yellowmimosas fra familien Acaciatree.

Se tillige under:
Soroptimist Fokusmål og
FN mål nr. 5 herunder

FN Mål nr. 5: LIGESTILLING MELLEM KØNNENE
Vi skal opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder
 

Delmål: 

5.1 STOP DISKRIMINATION AF KVINDER OG PIGER
Vi skal stoppe alle former for diskrimination mod alle kvinder og piger, overalt i verden. 

5.2 STOP AL VOLD OG UDNYTTELSE RETTET MOD KVINDER OG PIGER
Vi skal eliminere alle former for vold mod alle kvinder og piger, både i det private og det offentlige liv. Heriblandt menneskehandel, seksuel udnyttelse og andre former for udnyttelse. 

5.3 STANDS TVANGSÆGTESKABER OG OMSKÆRING
Stop alle skadelige skikke, som for eksempel tvangsægteskaber, børneægteskaber og omskæring af piger. 

5.4 SÆT PRIS PÅ ULØNNET OMSORGSARBEJDE OG DEL ANSVARET I HJEMMET
Vi skal anerkende og sætte pris på ubetalt arbejde i hjemmet og inden for omsorg. Det skal ske gennem offentlige tjenesteydelser, infrastruktur og politikker for social beskyttelse, og ved at fremme delt ansvarlighed i hjemmet og familien, som det er nationalt passende. 

5.5 KVINDER SKAL DELTAGE FULDT UD I LEDELSE OG BESLUTNINGSTAGELSE
Vi skal sikre, at kvinder får lige muligheder og opnår fuld og effektiv deltagelse i lederskab på alle niveauer af beslutningsprocessen i det politiske, økonomiske og offentlige liv. 

5.6 GIV ALLE ADGANG TIL REPRODUKTIV SUNDHED OG RETTIGHEDER

Vi skal sikre, at kvinder får universel adgang til seksuel og reproduktiv sundhed og reproduktive rettigheder, som det er aftalt i handlingsprogrammet fra den Internationale Konference om Befolkning og Udvikling samt Beijing-handlingsplanen ’Beijing Platform for Action’.