Danske Hospitalsklovne

Virksomhedsbesøg 2014

SI Skive besøgte klovnene Petunia og fru Ib på børneambulatoriet på Regionshospital Viborg.

Om Hospitalsklovne:

  • At hospitalsklovnen er en klovn – ikke et barn og ikke en voksen.
  • At hospitalsklovnen hjælpe barnet på en hel anden måde, end vi andre måske kan, bl.a. ved at spejle barnets følelser såsom angst, vrede og magtesløshed og derved gøre dem acceptable.
  • At hospitalsklovnens arbejde består i at tilbyde barnet sit nærvær. Hospitalsklovnen har ikke et projekt, der skal gennemføres. Hospitalsklovnen er blot til stede – sammen med barnet og på barnets præmisser. Hospitalsklovnen gør aldrig noget ubehageligt. Hospitalsklovnen er ofte en kikset person, som barnet kan grine af eller skænde på.
  • At hospitalsklovnen er også en ven, som barnet kan stole på og måske tale med om ting, som det er svært at tale med andre om. I samværet med hospitalsklovnen kan barnet lægge afstand til sin egen uret-færdige situation og være barn som andre børn – i glæde, leg og latter.

Dét giver barnet selvværd og styrke til at håndtere sin egen situation langt bedre.

Alle hospitalsklovnene hos Danske Hospitalsklovne er erfarne og professionelle, ikke frivillige, og er blevet udvalgt gennem en optagelsesproces, inden de har gennemgået en etårig uddannelse, eller de er uddannet i udlandet og certificeret gennem Danske Hospitalsklovne.

Hospitalsklovnene arbejder tæt sammen med personalet på børneafdelingerne og indgår de fleste steder som en aktiv del af behandlingsteamene. Hospitalsklovnenes vigtigste opgave at observere, lytte og leve sig ind i hvert enkelt barns reaktioner og følelser. De improviserer, og her adskiller hospitalsklovnen sig fra den velkendte cirkusklovn, der optræder for sit publikum med et indstuderet nummer.Ved at fjerne fokus fra sygehuset, medicinen og sygdommen skaber hospitals-klovnene også ofte et pusterum for de pårørende.

Hospitalsklovnens arbejde kræver humor og komisk talent, men i endnu højere grad opmærksomhed og indlevelse i barnets situation. Det er ikke noget, man bare kan! Uddannelse er nøglen til at blive en professionel hospitalsklovn.Foreningen Danske Hospitalsklovne er ansvarlig for uddannelsen af hospitalsklovne. Alle foreningens hospitalsklovne er uddannet eller certificerede gennem Danske Hospitals-klovne.

Donation: 5.000 kr.

Hospitalsklovnen Petunia

Donationen blev brugt til, at hospitalsklovnene kunne dygtiggøre sig I Skotland i forhold til demente. Den blev overrakt til hospitalsklovnen Petunia på børneafdelingen, Viborg Sygehus.

Petunia takkede for donationen med: “Kæmpe tak for endnu en flot donation. Vi vil som sagt så gerne til Skotland på studietur, og tak til jer, fordi det kommer til at ske 🙂 Hils damerne, og hav et smukt forår.”

Læg mærke til, at Petunia har tandbørster som hårpynt. Hun taler om tandbørstning med de indlagte børn og laver sjov med tandbørsterne. Hun har også en “tøjbi”, som hun nogen gange bruger som afledning, når børnene skal have taget blodprøver.

Se tillige under:
Soroptimist Fokusmål og
FN 2030 mål nr. 3