Værestederne Amarngivat i Tasiilaq, Østgrønland

Foredrag 2013

Værestedets leder, Lars Göranssons information om Amarngivat:

Værestederne Amarngivat er hovedsageligt en socialpædagogisk institution med børn i alderen 6-14 år. Børnene er i Amarngivat mest hverdage kl. 10-18. Børnene i skolealderen kommer og går frivilligt og uden registrering. Skønsmæssigt er 60 børn tilknyttet Amarngivat, og i gennemsnit kommer mindst 30 børn dagligt. Til enhver tid er der i gennemsnit ca. 10 børn i huset og om eftermiddagen ofte 20 eller flere. Vi bestræber os på at skabe en hjemlig og rolig atmosfære samt at være et tryghedspunkt for børnene. Der er ingen brugerbetaling, da vi i givet fald ikke ville nå vores kernegruppe, som er de udsatte børn. Vi er dog så heldige, at vi har børn fra alle sociale lag i samfundet og har derfor en gruppe børn fra almindelige velfungerende familier, hvilket understøtter socialiseringen af de udsatte børn.

Amarngivat har en del andre funktioner: genbrugsbutik, førskoletræning for de børn, der ikke har børnehaveplads, mødregruppe, nødbespisning og enkelte gange nødherberg i weekender. Vi har skolepasning for 5 handicappede børn og passer børn i forbindelse med forældre- eller kvinde-/mødrekurser i kommunalt regi. Ja, vi bestræber os på at servicere lokalsamfundet på en fleksibel måde og betegner os som et “multihus”.  Vi har 3 afdelinger: i Tasiilaq er vi 3 ansatte, og bygderne Kuummiut og Kulusk har 2 ansatte hver.

Amarngivat er en selvejende institution, med en drift på over 2 mio. kr. P.t. dækker Selvstyret ca. 45% af driften ligesom Kommuneqarfik Sermersooq (vores storkommune). De sidste 10% eller 200.000 kr. skal vi hente via salg af genbrugstøj, pengegaver fra private og fondsstøtte.

Videre er betingelsen for os, at vi skal ansøge hvert år til både Selvstyret og Kommuneqarfik Sermersooq… Vi vil før jul i år få at vide, hvilket beløb Kommuneqarfik tildeler os. Vi skal ansøge til Selvstyret i starten af 2014 og får først støtten tidligst i maj.

Vores projekter for hovedsageligt socialt udsatte børn har Selvstyret og kommunen ingen del i, men de finansieres udelukkende af gaver og fondsstøtte og er altså uden om driften. Derfor har vi ikke økonomien til Østrigsprojektet i 2014 på nuværende tidpunkt. Ja, vi kan heller ikke sige, om det bliver til en rejse, før vi er i forår 2014. Amarngivat er blevet inviteret af borgmesteren i byen Winklern, der vil give os både aktiviteter, logi og mad for 2 uger, hvis vi kan tage til Østrig.

Projekterne er lykkedes de senere år, så vi regner selvfølgelig med at det også i 2014 bliver realiseret som planlagt. Vi skal begynde at søge støtte nu i december. Udlandsprojekterne plejer at være i størrelsesordenen 220.000 kr. og varer ca. 3 uger. De fleste børn, vi vælger, er udsatte på en eller anden måde, og der kommer aldrig børn med fra familier med god økonomi. Fx havde vi et år hovedsageligt seksuelt misbrugte børn med. Vi regner med at have 6 børn (11-15 år) og 2 voksne med til Østrig (pga. sengepladsmangel i en skovhytte vi skal bruge nogle dage). Ellers plejer vores normering på projektture altid at være 9 børn og 3 voksne. Så rundt 50 børn kommer ikke med. Dog har ca. 10 af dem tidligere været med. Det er ikke svært at vælge de børn, der skal med – da nogle børn har et specielt behov for en pause fra hverdagen, pga. af fx specielt tragiske hændelser i familien. Det kan de børn, der ikke kommer med, godt forstå, uden at vi behøver at forklare uddybende. Vi går forståeligt offentligt stille med dørene med, hvorfor de udvalgte børn kommer med. Vi har i øvrigt tavshedspligt om børnenes familieforhold. Rejsen er delvis gode oplevelser med voksne, der bestræber sig på at være nærværende og omsorgsfulde. Delvis er rejsen også nødvendig opdragelse.

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen / Regards

Lars Göransson

Pisortaq / Leder / Manager

Donation: 10.000 kr.

Amarngivat modtog i 2010 Kronprinseparrets Sociale Pris for, trods svære betingelser, at have skabt et rart og trygt miljø for børn og unge, der stimulerer deres udvikling og selvværd.

Se tillige under:
Soroptimist Fokusmål og
FN 2030 mål nr. 3