Angola projekter

Siden 2008 har SI Skive arbejdet med projekter i Angola sammen med de andre klubber i Region 1.

Projekterne har været mangeartede, og udviklingen har været et naturligt forløb, baseret på dels de ønsker, der er kommet fra lokalbefolkningen, dels vores ideer til projekter. Fokus har primært været på at give kvinderne forbedrede vilkår gennem øget sundhed og uddannelse.

Vi startede med at etablere nogle vandrensningsanlæg og oplære kvinderne i vedligeholdelse og reparation. dernæst fulgte et Business Management kursus, sy- og strikke kurser, en løbende forsyning med malaria medicin, myggenet og anden nødvendig medicin, uddannelse af traditionelle jordmødre (kort forløb) og uddannelse af bachelor jordmødre (langt forløb) samt indkøb af jordemodertasker med komplet udstyr.

En komplet beskrivelse af forløbet fra 2008
til i dag findes på Angola Projekters hjemmeside

For at sikre, at der konstant er fokus på de enkelte projektforløb og økonomien i projejkterne, har hver klub i Region 1 udpeget to medlemmer, der sidder i et Angola Udvalg. Udvalget mødes ca. to gange om året med dagsorden og mødereferat. Der er valgt en formand (tovholder), en sekretær, en kasserer og en webmaster.

Donation: 145.000 kr.

Klubberne i Region 1 i 2021

Angola

Se tillige under:
Soroptimist Fokusmål og
FN 2030 mål nr. 1, 3, 4, 5, 6, 8 og 10