100-året for kvinders stemmeret

I anledning af 100 året for kvinders valgret i 2015, plantede SI Skive et egetræ og satte en sten med Soroptimist Internationals logo

Samme dag var der flere forskellige aktiviteter, hvilket fremgår af PLAKATEN

45 andre byer fik en “Kvindernes Eg” det år
Store Træplantningsdag var den 3. oktober

Inspirationen til denne aktivitet er, at der i 1915 blev plantet en ”Kvindernes eg” på såvel Himmelbjerget som i Maribo i taknemmelighed over, at kvinderne fik valgret.

Egetræets betydning for soroptimister

Egen har en speciel betydning for soroptimister, idet soroptimistemblemet, der bæres af alle soroptimister over hele verden, symboliserer en fri kvinde, der får styrke fra egegrenen til højre og fremgang fra laurbærgrenen til venstre.

Ved det nyplantede egetræ blev der uddelt 3 donationer á 8.000 kr. til:

Estvadlejren v./ Villy Kristensen (til højre),
Ungdomsskolen Skive v./ Jan Snejbjerg Jensen (i midten) og
FDF Hagensborg v./ Else Klokmose

Donation: 24.000 kr.

Klubpræsident Åse Højris taler
ved det nyplantede egetræ

Skiveegnens Herrekor underholder

Der lyttes til Maria Hellebergs foredrag

.

Se tillige under:
Soroptimist Fokusmål og
FN 2030 mål nr. 5