Medlemsoptagelse

Vi er altid meget glade for at få nye medlemmer, og det er ekstra krydderi på et klubmøde, når en spændende kvinde har sagt ja til at blive soroptimist.

Forud er der gået nogle måneder med deltagelse i klubmøder og informationsmøder. Vi forsøger at informere så godt som muligt om Soroptimist International som organisation, om klublivet i SI Skive og om de klublove, der giver det juridiske grundlag for en klub.

Det er den aktuelle klubpræsident, der står for den højtidelige optagelse. Det nye medlemmer får en mentor blandt de eksisterende medlemmer, men alle vil til hver en tid være klar til at hjælpe og svare på de spørgsmål, der kunne opstå senere.

Lys og laurbær

Der tændes et lys for det nye medlem, og hvis det er muligt at skaffe laurbær og egeløv, som er afbilledet på emblemet, så overrækkes en lille krans til minde om dagen.

 

Emblem

Alle nye medlemmer modtager et emblem, der bæres ved klubmøder og andre sammenkomster med soroptimister.
Der er intet til hinder for at bære det i alle mulige andre sammenhænge, tvært imod vil det være med til at udbrede kendskabet til organisationen.

Medlemsbog

Det nye medlem får en medlemsbog, hvor man kan finde en optegnelse over alle danske klubber, alle danske medlemmer samt information om det meste af det, man ikke ved.