Generalforsamling

Et af klubbens årlige møder er generalforsamlingen. Den foregår som i de fleste andre organisationer og foreninger med udsendt dagsorden, hvor punkterne er i overensstemmelse med klublovene.

Der er beretninger og regnskabsfremlæggelse, valg og fremsendte forslag til behandling.

I vores klub klares generalforsamlingen som regel uden de store slag, og tit er der plads til et mindre foredrag, som oftest ved et af medlemmerne.

Hvilke poster kan man stille op til i SI Skive?

Bestyrelsen

Præsident
Vicepræsident
Sekretær
Kasserer
KPD Klub Programme Director
Klubmester
Bestyrelsessuppleanter

Om posterne
Præsidenten vælges for et år
Vicepræsident er den kommende præsident
KPD  har ansvar for klubbens fokusgrupper
Klubmester registrerer fremmøde og laver aftale med Højslev Kro, som er klubbens faste mødested
Den ene bestyrelsessuppleant deltager i bestyrelsesmøderne, den anden er klubbens netop afgåede præsident, der ikke deltager i bestyrelsesmøderne

Andre poster

KAPD Klub Assistant Program Director
Repræsentanter til Danmarksunionen
Suppleanter til Danmarksunionen
Revisor
Revisorsuppleant
Extensionkomiteen

Om posterne

KAPD arbejder tæt sammen med KPD
Klubbens 2 repræsentanter er klubbens stemmer på det årlige Repræsentskabsmøde
Extensionkomiteen består af 4 medlemmer, hvoraf den ene vælges til formand. Komiteen arbejder med medlemsrekruttering og trivsel blandt eksisterende medlemmer

Øvrige valg

Scrapbog
Database-ansvarlig
Data-ansvarlig

Om posterne

SI Skives scrapbog er elektronisk
Databasen er en intern fortegnelse over klubbens medlemmer
Den dataansvarlige påser, at klubben følger GDPR reglerne

Fokusgrupper

SI Skive har 9 fokusgrupper, der hver har ansvar for at arrangere et årligt klubmøde. Fokusgrupperne dækker emner, der enten er soroptimist fokusmål, FN Verdensmål eller er af lokal interesse.

Alle klubbens medlemmer har valgt sig ind i en fokusgruppe. Der rokeres efter ønske hvert fjerde år.

Fokusgrupperne
F1: Uddannelse
F2: Styrkelse af kvinders gennemslagskraft
F3: Vold mod kvinder
F4: Sundhed og fødevaresikkerhed
F5: Bæredygtighed
F6: International forståelse
F7: Moving the World to End Hunger
F8: SI Skive på kryds og tværs
F9: Event

Udvalg

SI Skive har et antal udvalg, nogle faste, andre efter behov. Medlemmerne vælger udvalg efter ønske. Nogle af udvalgene har brug for mange medlemmer, andre kan klares af et enkelt medlem.

Udvalgene
Kreativt udvalg arrangerer bl.a. årets julemarked
Venskabsklubudvalg sørger for kontakt til venskabsklubber
Web-udvalg opdaterer og udbygger klubbens hjemmeside
Verdens bedste nyheder – en årlig uddeling af avisen
Salg af soroptimist navneskilte. Overskuddet går til projekter
PR & markedsføringsudvalg