“Opskrift” på et klubmøde

Der sendes altid en mail med invitation eller indkaldelse til det enkelte medlem, og man skal melde afbud, hvis man er forhindret i at møde. Det forventes, at hvert medlem deltager i mindst fem af årets 11 møder.

I SI Skive har vi i vores Klubreglement en formel dagsorden for de punkter, der som oftest er på et klubmøde.

Det er en praktisk foranstaltning, så den, der skriver indbydelsen ikke glemmer noget, men et eller flere af punkterne kan udgå afhænging af aftenens program.