SI Skive’s Fokusområder

I SI Skive arbejder vi med fokus på de områder, som er aktuelle i Soroptimist International og Soroptimist International of Europe. Endvidere indarbejdes FN’s Verdensmål i vores arbejde.

Derudover har vi sat fokus på flere områder, der ikke er direkte beskrevet i organisationen.

De fleste af klubbens pengeskabende projekter vil have fokus på kvinder og piger.

Vi har valgt, at arbejdet med projekter og aktiviteter foregår i Fokusgrupper.
Som medlem har man mulighed for at vælge mellem flere emner.
De fleste vælger at arbejde i samme fokusgruppe i 3 år, hvorefter grupperne brydes op og sammensættes på ny.

Derudover har vi forskellige udvalg, nogle faste, andre som ad hoc udvalg.

Klubbens Fokusgrupper:

 • F1 Uddannelse
 • F2 Styrkelse af kvinders gennemslagskraft
 • F3 Vold mod kvinder
 • F4 Sundhed og fødevaresikkerhed
 • F5 Bæredygtighed
 • F6 International forståelse
 • F7 Moving the World to End Hunger
 • F8 SI Skive på kryds og tværs
 • F9 Event

Klubbens faste udvalg:

 • Kreativt udvalg
 • Pr-og markedsføringsudvalg
 • Venskabsklubudvalg
 • Verdens bedste nyheder-udvalg
 • Webudvalg
 • Salg af SI-navneskilte
 • Orange Dage udvalg