Soroptimist International Skive
blev stiftet den 13. november 1993.

Klubben har 55 medlemmer
og er pt. Danmarks største klub.

SI Skive arbejder med og støtter:

humanitære formål på lokalt, nationalt og globalt plan. Det kan være projekter, der tager sit udspring i Soroptimist International i Danmark eller i udlandet, eller det kan være klubbens egne projekter.             Læs mere under projekter og aktiviteter

Persondataforordningen

SI Skive er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra medlemmerne, og vi sikrer, at disse oplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

GDPR SI – Redegørelse omkring Soroptimist International Danmark og formålet med at foretage databehandling
GDPR SI – manual til databehandling for SI Danmark – Unionen, regioner og klubber

Peter Brask-Nielsen Fonden

Ellinor Brask-Nielsen, medlem af Soroptimist International Skive og præsident for klubben i Perioden 1997-1999, mistede i 1983 sin mand Peter Brask Nielsen ved en tragisk flyulykke nær Flensborg.

Efterfølgende blev Peter Brask-Nielsen Fonden oprettet. I 2001 overdrog Ellinor Brask-Nielsen administrationen af fonden til Soroptimist International Skive.

Fonden er en selvstændig enhed med en selvstændig bestyrelse, der består af Soroptimister fra SI Skive.

Fondens formål er at yde støtte til almennyttige og alment velgørende formål.

Formål iflg. fundatsen

Fondens formål er efter bestyrelsens afgørelse at yde støtte til almennyttige og alment velgørende formål, særligt sådanne, der hører under eller svarer til den virksomhed, der udøves i Danmark og i udlandet af Frelsens Hær, Røde Kors, Red Barnet, Krisecentre med lokal eller landsdækkende aktivitet og/eller Organisationer, der støtter uddannelse af forældreløse børn.

Fondens midler kan ikke søges af enkeltpersoner.

Den årlige legatsum er variabel.

Ønsker man at søge midler gennem Peter Brask-Nielsen Fonden, kan det kun ske ved skriftlig henvendelse til fondens kasserer Ellen Mehlsen, Fyensgade 1, 7800 Skive.

Arbejdet i fonden

Der er god overensstemmelse mellem Peter Brask-Nielsen Fondens formål og de formål, som medlemmerne i Soroptimist International arbejder ud fra, nemlig: at virke for mennneskerettigheder for alle – og – i særdeleshed bidrage til forbedring af kvinders og børns vilkår.

Bestyrelsen for fonden gennemgår de mange ansøgninger og varetager uddelingen af de årlige fondsmidler. SI Skive Præsident er automatisk medlem af fondsbestyrelsen. Dette bevirker, at ressourcer i klub og fond kan udnyttes optimalt.

Ansøgninger gennemgås løbende og de ansøgte midler tildeles projekter både internationalt, regionalt og lokalt. Fondsbestyrelsen er også opsøgende i forbindelse med uddelingsmidlerne.

Peter Brask Nielsen Fondens bestyrelse:

Ann Balleby (formand)
Birthe M. Andersen
Ellen Mehlsen

Birthe Duch Lauridsen
Aase Højris
Charlotte Just  (Præsident i SI Skive)