Soroptimist International Skive (SI Skive)

Næste klubmøde

Tirsdag 11. juni


Guidet tur på Skive Kirkegård ved graver Martin Rasmussen

Middag og 
Medlemsoptagelse

Arrangør: Fokusgruppen
Skive på kryds og tværs

Læs om SI Skive

Kontakt til klubben:
Præsident Charlotte Just

TAK TIL ALLE der støttede julemarked 2023 på Resenlund.

Regnskab til Indsamlingsnævnet er udfærdiget og revideret. Det er hermed offentliggjort.

Overskuddet er uddelt til

  • Skive Menighedshjælp – 23.745 kr.,
  • SI København Projekt Danner  –  23.745 kr.
  • SI Danmark uddannelse af jordemødre og sundhedsagenter i Angola –   –  23.745 kr.
Donationer i alt 71.235 kr.

SI Skives
bestyrelse

SI Skives fokusområder

Om Soroptimist international

Soroptimist internationals fokusområder