Soroptimist International Skive (SI Skive)

Næste klubmøde

Tirsdag 12. december
Højslev Kro
Julemøde

Chokoladens historie
v/Helene Nielsen,
Chokolet 
BON BONNIEREN

Gæster er velkomne

Om SI Skive

Kontakt til klubben:
Præsident Inger Nielsen

TAK TIL ALLE

der besøgte vores julemarked på Resenlund. Overskud og regnskab til Indsamlingsnævnet offentliggøres på denne side efter revision. Overskuddet fordeles mellem Skive Menighedshjælp, Danner Stiftelsen ”Stop vold mod kvinder” samt jordemoder uddannelser i Angola.

SI Skives
bestyrelse

SI Skives fokusområder

Om Soroptimist international

Soroptimist internationals fokusområder